418: De Udsendtes Dag Stevns Kommune Rådhus 5/9 2015

This entry was posted by Tuesday, 19 May, 2015
Read the rest of this entry »

Lørdag den 5. september 2015 afholdt Stevns Kommune de Udsendtes Dag på Rådhuset i Store Heddinge. Lige inden de cirka 60 veteraner, gæster og arrangører mødte op havde regnen stået ned i stænger, men 10 minutter før arrangementet startede viste vejrguderne sig fra deres bedste side så selv solen kom frem og lyste sit klare skær på alle forventningsfulde deltagere.

Der var mødt 12 fanekommandoer frem fra henholdsvis: De Blå Baretter Stevns, De Blå Baretters Internationale Marchteam, Hjemmeværnskompagni Stevns, Hjemmeværnskompagni Vallø, Flyvehjemmeværnet, 2. Regiment Slesvigske Fodregiment, Østsjællands Gardehusarforening, Stevns Garderforening, Stevns Marineforening, og fra De Danske Forsvarsbrødre fra henholdsvis Stevns, Kongsted og Spjellerup.

Flaget blev hevet til tops til tonerne af reveillen som blev blæst af Godsejer Peter Henrik Tesdorpf. Herefter bød Morten Svarre fra Stevns Kulturafdeling velkommen. Derefter begyndte talerækken startende med borgmester Mogens Haugaard, distriktschef for Hjemmeværnet Major Ole Jørgensen, repræsentant for De Blå Baretter Niels B. Pedersen samt repræsentant for soldaterforeningerne Ib Snoer. Alle leverede nogle flotte taler som kredsede om emnet ”veteransagen” med at yde en tjeneste i udlandet og få ar på krop og sjæl og i nogles tilfælde give den ultimative pris i form af livet for deres indsats.

Efter talerne forrettede sognepræst Erik Grønvall Kempfner en medrivende andagt som sluttede med ”Altid Frejdig Når Du Går”.

Hermed sluttede udendørsarrangementet og kommunen bød på morgenkaffe og rundstykker i rådhusets kantine med et efterfølgende foredrag af den syriske tolk Roula Albitar Nielsen der fortalte om forholdene i Syrien som de ser ud i dag. Et meget højaktuelt emne som skabte en stor spørgelyst blandt tilhørerne. Roula kom i øvrigt til Danmark for 11 år siden og er i dag dansk gift og fuldt integreret i det danske samfund.

I det hele taget var alle enige om at det havde været en god dag og at man ville komme igen til næste år.

De Blå Baretter takker alle deltagere som mødte frem og medvirkede til at dette blev en minderig dag for veteransagen.


Leave a Reply