422: De Udsendtes dag på Stevns 2016

This entry was posted by Tuesday, 6 September, 2016
Read the rest of this entry »

Solen og vejret holder hånden over veteranerne

I bragende solskin har Danmarks Veteraner på Stevns afholdt 2 vellykkede arrangementer i august og september. Det første løb af stablen sidste weekend lørdag den 27 august hvor veteranerne i samarbejde med Stevns kommune afviklede den første Stevns Veteran- og Familiemarch fra Stevns Fyrcenter.

Fra klokken halv otte var der kaffe og morgenbrød og en halv time senere gik starten til de forskellige distancer på henholdsvis 6 km til Harvig, 12 km til Boesdal kalkværk, 22 km til Rødvig samt 30 km til Rødvig + og alle retur til Fyrcenteret hvor man ved tilbagekomst blev beværtet med lidt koldt at drikke samt store ristede frankfurtere.

Næsten 50 i alle aldre deltog i marchen og fik diplom og badge for veludført vandring. Nogle havde taget hele familien med inklusive små i klapvogne. Enkelte havde taget deres firbenede ven med og en enkelt som også var betalende fik ydermere Diplom. Desværre kom en af marchdeltagerne til skade og måtte med ambulancen bringes til skadestuen i Køge. Vi håber at han igen er ovenpå og glæder os til at se ham til næsten år hvor marchen afholdes den 26 august.

Det overordnede formål med marchen var at skabe et uformelt møde/begivenhed mellem veteraner, deres familier og vennekreds. Marchen var samtidig en opstart til det næste arrangement, nemlig De Udsendtes Dag den 5 september.

Flagdagen som den i daglig tale benævnes blev ligeledes afholdt på Stevns Fyrcenter. Igen i et fantastisk eftersommervejr med solen på sidelinien bød Stevns veteranernes formand klokken 1800 velkommen til de ca. 60 fremmødte veteraner med ledsagere samt 9 fanekommandoer.

Herefter talte følgende: først borgmester Mogens Haugaard, derefter Oberstløjtnant Bjarne Bladt Hansen som repræsentant for Forsvaret efterfulgt af Sprogofficer Camilla Nellemann på veteranernes vegne. Sognepræst Erik Grønvall Kempfner afsluttede talerækken med en lille andagt, og efter at ”Altid Frejdig” var blevet afsunget nedhalede veteranformanden flaget til tonerne af The Last Post blæst af Godsejer Peter Henrik Tersdorf.

Ceremonien og flagparaden var slut og alle blev inviteret til sandwich, ristede frankfurtere og lidt at drikke inden man samledes i auditoriet hvor Major Tommy Rasmussen i en time holdt tilhørerne i et jerngreb imens han berettede om sin tid som kontaktofficer til pårørende til faldne eller sårede.

Aftenen afsluttedes ved 21 tiden hvor Formanden for Stevns veteranerne Niels B. Pedersen takkede for det flotte fremmøde med håbet om at mange flere vil møde op til næste år, både til veteranmarch samt flagdag i 2017.


Leave a Reply